Leggio, Angeletta, Australian National Data Service, Australia