Simons, Natasha, Australian National Data Service, Australia