de F. Mendes Sampaio, Sandra, University of Manchester, United Kingdom